Keski-Suomen ja Kuhmoisten uuden rahoituskauden strategian valmistelutilaisuus, Jyväskylä 8.9.2021 (+teams)

Huomio Keski-Suomi ja Kuhmoinen! Teitä koskeva tilaisuus lähestyy, eli laitapa kalenteriisi, jos se ei siellä jo ole! Sisä-Suomen kala-leaderin strategiatyö ohjelmakaudelle 2021-2027 jatkuu valmistelutilaisuuuksilla, joissa pääset vaikuttamaan ryhmän toimintaaan ja sen myöntämiin rahoituksiin. Lisäksi tilaisuuksissa kerrotaan muistakin kalatalouteen liittyvistä rahoituslähteistä ja -muodoista. Pyrimme pitämään osan tilaisuuksista alueellisina lähitapaamisina, turvallisuusnäkökohdat toki huomioiden.   Osallistua voi myös Teams-yhteydellä. Tilaisuudet on suunnattu vesialueen osakaskuntien edustajille, kehittämistahoille, kunnille ja ennen kaikkea kalatalousyrittäjille, sekä muille kalatalouden parissa toimiville. Aika ja paikka: JAMK:in pääkampus (Kasvosali C119), Rajakatu 35, Jyväskylä Keskiviikko 8.9.2021 klo 17.00 Ilmoittautumislinkki: https://forms.gle/MgMRRQ3SU8sr6xum8 Linkki Teams-kokoukseen: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZTQ2MDkxYzAtZjhlYi00NjA1LWEzZWUtZDcyNmQzNzIxZmVl%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25226f501320-f5f1-4800-bd8e-c8c217dc3cdf%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25227b650059-812d-4612-80d3-0b220f5743ad%2522%257D%26fbclid%3DIwAR1CIWowQhzrI8q5jD4WmKlY8X67fn7bjoicaTGr9aG2317m04BGaD4PMMY&h=AT2yaJS_c203LmZHpz8q9GemspVEtW0F87yxuVGEOoaqzuOSt2MD8GMlg8lNWiM2AOILJESKGDD-6lOfEqV0W7T6cbE9mwaOhp5T4c2sqPr3tKB8cdsEbZRtSo9y5Jgx1Q&__tn__=H-R&c[0]=AT3bFxDH3Bc_2o_PxImHgpg6ZkVaEVTYcIuvoKw0ylKYcnzXiGrs1ANkZtcIBIeyHhfCWtIQpgiTtM1JOCUJuwlsyxMnHu6TpQ8sX67jKTJ37SmksQ2dU11M79FY3-4qan_iZg9HmJmJhnBshcCQIYXPDwah6txGVpPVIyyRjpbAmmk0Z-8FcajL9DB87Nn-q9TZsMdv

Lisätietoja: https://www.facebook.com/sisasuomenkalatalous

Takaisin uutisiin
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry

Kauppakatu 19 B
PL 112, 40101 Jyväskylä
020 7199 750

© Keski-Suomen kalatalouskeskus 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi