Kymijoen reitin kalatalousalueilla järvitaimenelle korotetut alamitat

Uuden kalastuslain edellyttämien käyttö- ja hoitosuunnitelmien myötä Kymijoen reitin
kalatalousalueilla on tehty suunnitelma kalastuksensäätelystä, johon liittyy olennaisesti mm.

vaelluskalakantojen turvaaminen. Suunnitelmissa esitetyt säätelytoimenpiteet asettaa voimaan ELY-
keskus.

Rasvaeväleikatun (istutetun) järvitaimenen alamitta on kalastusasetuksessa 50 cm. Alla mainituilla
kalatalousalueilla alamittaa on korotettu 60 senttimetriin osassa vesistöissä. Poikkeuksena Suonteen
kalatalousalue, missä alamitta on koko kalatalousalueella 55 cm. Rasvaevällinen taimen on
kokonaan rauhoitettu asetuksella. Alamitat ja muut kalastuksen säätelyyn liittyvät määräykset
löytyvät kootusti Maa- ja metsätalousministeriö ylläpitämästä www.kalastusrajoitus.fi -palvelusta.
Lisätietoa rajoituksista, kalastuksesta ja kalastusluvista kalatalousalueiden verkkosivuilta.

Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalue, https://www.ekpk.fi/
Hartolan kalatalousalue, http://www.hartolankta.fi/
Heinolan kalatalousalue, https://www.heinolankalatalousalue.fi/
Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue https://leppavedenhankasalmenkalatalousalue.fi/
Pohjois-Päijänteen kalatalousalue https://pohjoispaijanteenkalatalousalue.fi/
Saarijärven reitin kalatalousalue https://saarijarvenreitinkalatalousalue.fi/
Suonteen kalatalousalue https://suonteenkalatalousalue.fi/

Takaisin uutisiin
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry

Kauppakatu 19 B
PL 112, 40101 Jyväskylä
020 7199 750

© Keski-Suomen kalatalouskeskus 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi